виза при покупке недвижимости
как самому построить дом
Menu
A+ A A-

Условия за ползване

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Часовник Ком ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

• “www.exess.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Часовник КОМ ЕООД.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Часовник КОМ ЕООД.

• Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.]

• При липса на складова наличност от заявената стока Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.

• Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

• Часовник КОМ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.exess.bg”.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Часовник КОМ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Тенис") е примерно.

• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. Часовник КОМ ЕООД се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;

• да достави в срока оказан в информацията за доставка на стоки заявената за покупка; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части..

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Часовник КОМ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Часовник КОМ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. София бул. ‘Евлоги Георгиев’ 49 , Интернет магазин.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София бул. ‘Евлоги Георгиев’ 49, Интернет магазин. Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Часовник КОМ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Часовник КОМ ЕООД – фактура, гаранционна карта (ако е била издадена такава);

• клиентът съгласува с представител на Часовник КОМ ЕООД адреса, на който Часовник КОМ ЕООД желае да получи обратно стоката;

• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Часовник КОМ ЕООД адрес.

Часовник КОМ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

• Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Часовник КОМ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

• Часовник КОМ ЕООД чрез "www.exess.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Часовник КОМ ЕООД чрез www.exess.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

• “ Часовник КОМ ЕООД чрез www.exess.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

• Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

• Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Часовник КОМ ЕООД чрез “www.exess.bg”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Часовник КОМ ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Допълнителни условия:

1. Часовник КОМ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Вход or Регистрация